Kjøpsvilkår / abonnementsvilkår

Trav365.no – betingelser

Vilkår for abonnement på Trav365.no

1. Innledning
Disse vilkårene gjelder for bestilling og kjøp av abonnement på Trav365.no.
Avtalen er bindende for begge parter når Trav365.no har registrert bestillingen din.

2. Avtalepartene
Disse vilkårene gjelder mellom deg og
Hestesportmedier AS (Org. nr. 821 134 072 MVA)
Frivoldveien 80
4877 GRIMSTAD

3. Abonnementet omfatter
Abonnementet gir tilgang til alt innhold i nettportalen til Trav365.no AS.

4. Levering og tilgang for brukeren
Vi leverer tilgang til nettportalen på www.trav365.no. Eventuelle endringer skjer på vilkår som blir omtalt på våre nettsider.

5. Retter
Brukernavn og passord er personlige og skal ikke deles med andre enn de som bor i husstanden.
Dersom du deler ditt brukernavn og passord i strid med dette, kan Trav365.no straks stenge tilgangen din uten at du har krav på økonomisk refusjon.

6. Angrerett
Ved kjøp av Trav365.no på nettet har du angrerett i samsvar med Lov om opplysningsplikt og angrerett mv ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted.
Skjema for angrerett følger med kvitteringen av ordren som du får ved bestilling av abonnementet. Du har da rett til å gå i fra avtalen ved å gi melding til Hestesportmedier AS innen 14 dager etter at du har mottatt skjemaet for angreretten. Melding bør du gi skriftlig.
Dersom abonnementet starter og er tilgjengelig for deg i perioden hvor angrerett kan gjøres gjeldende, skal du betale for den perioden du har mottatt eller har hatt tilgang til Trav365.no AS.

7. Personopplysninger
Hestesportmedier AS lagrer og bruker opplysninger om navn, e-post, adresse og telefonnummer, samt opplysninger om eventuell annen regningsbetaler.
Ved å akseptere disse brukervilkårene samtykker du til Trav365.no AS sin håndtering av dine personopplysninger.
Hestesportmedier AS bruker opplysningene dine for å gjennomføre og administrere avtaleforholdet. Informasjonen kan også bli brukt for at Hestesportmedier AS skal oppnå større kunnskap om brukerne slik at avisa kan utvikle og forbedre produktene og abonnementsfordelene.

Du har rett til innsyn i de opplysningene som Hestesportmedier AS har registrert om deg. Vi ber deg ta kontakt med oss for å rette opplysninger som skulle vise seg å ikke være korrekte. Du kan når som helst kreve at vi sletter opplysningene, dersom disse ikke lenger er nødvendige for å gjennomføre avtaleforholdet mellom deg og Trav365.no.
Du plikter å holde Trav365.no oppdatert om endringer av adresse eller lignende relevant for abonnementsforholdet. Slike endringer kan legges inn på brukerprofilen din på trav365.no, eller ved å kontakte vårt kundesenter på post@trav365.no
Hestesportmedier AS er ansvarlig for håndteringen av opplysningene om deg. Ved spørsmål om bruken av personopplysningene kan du kontakte oss på post@trav365.no

8. Priser
Alle oppgitte priser inkluderer levering.
Trav365.no har rett til å endre prisen på ditt abonnement.

9. Betaling
Abonnementet skal betales på forskudd i samsvar med faktura avhengig av den abonnementsperioden du har valgt. Abonnementet trekkes fra din konto/kredittkort.

10. Driftsproblemer
Dersom total systemsvikt hos Trav365.no AS medfører at nettportalen ikke kan leveres, har du krav på at abonnementsperioden blir forlenga med tilsvarende antall dager som vi ikke klarer å levere tilgangen på nett.

11. Periode for abonnement og oppsigelse
Trav365.no tilbyr abonnement med ulike perioder.
Helår, halvår, kvartal og måned betales via kort/kredittkort, og løper til det blir sagt opp. Dagstilgang og ukestilgang betales via SMS og gjelder for valgte periode.
Du kan når som helst si opp ditt abonnement på Trav365.no. Oppsigelse kan du levere skriftlig. Manglende betaling teller ikke som en oppsigelse av ditt.
Hestesportmedier S kan i kampanjer tilby andre perioder og priser for abonnement. Du kan ikke si opp eksisterende abonnement for å tegne et nytt igjen med kampanjepris.

12. Endringer i avtalen
Disse vilkårene gjelder fra avtalen mellom deg og Trav365.no AS blir inngått og fram til nye vilkår blir publisert på nettsida.

Prisene er oppgitt under Abonnementsinformasjon.
Velkommen til oss!