20/11 En fikk bot

Det ble delt ut en bot på Bjerke i lunchen mandag.
Løp 4:
Anita Valstad Hagmann ilagt bot kr 500 for ikke å ha meddelt fravær i rett tid.

Til nyhetsstudio